Göcsej-Hegyhát LEADER egyesület

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa.
Honlap Göcsej Térsége Civil szféra Zalai Falvakért Egyesület

Zalai Falvakért Egyesület

Nyomtatás

A Zalai Falvakért Egyesület 1990-ben alakult. A szervezet tevékenysége, céljai: a Zalai Falvakért Egyesület olyan nonprofit és kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezet, amelynek célja a falvak, különös tekintettel Zala megye falvainak, az ott élő lakosság és önkormányzati testületek érdekeinek képviselete az országos, a regionális és a megyei, állami, társadalmi és gazdasági szervek előtt. Célja továbbá a vidékfejlesztés, a vidéken élő lakosság életfeltételeinek javítása, harmóniában a vidéki környezet és a táj adottságaival, megőrizve annak nem pótolható adottságait. Külön figyelmet fordít a foglalkoztatási és szociális feszültségek csökkentésére; a falugondnoki hálózat fejlesztésére; a fiatalok vidéki kötődésének erősítésére; a vidéki aktív népesség információáramlásba való bekapcsolására; a vidéki információs bázisok kialakítására.

Az egyesület közhasznú tevékenységeit az alábbi területeken végzi: szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása; nevelés és oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés; munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások; segíti a kistelepülésen élő nők közéleti szerepvállalását és munkaerőpiaci re-integrációját. Vállalt feladatainak fejlesztését megcélzó kutatásokat támogat és végez.

A Zalai Falvakért Egyesületnek 275 tagja van: 143 települési önkormányzat, 22 civil szervezet és intézmény, 110 magánszemély.

WEB: www.zalaifalvak.hu