Göcsej-Hegyhát LEADER egyesület

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa.
Honlap
Hírek

Helyzetfelmérés készült a HACSokkal kapcsolatban

Nyomtatás

Tisztelt Érdeklődők!

2016. május hónapban felmérés készült a HACSok jelenlegi működésével, terveivel, véleményével kapcsolatban, melyet az alábbi helyen lehet elérni:

http://gocsej-hegyhat.hu/dokumentumok/1653-helyzetfelmeres_hacsok_osszegzes.html

Üdvözlettel: a GZMLE munkaszervezete

 

Május 26-án éjfélkor lezárul a településképes pályázatok beadása!!!

Nyomtatás

Tisztelt Pályázók!

Értesítjük Önöket, hogy a VP keretében megjelent "Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése" című (VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú) felhívás vonatkozásában a kötelezettségvállalási keret kimerülésére tekintettel az Irányító Hatóság a támogatás benyújtásának lehetőségét 2016. május 26-i hatállyal felfüggeszti. A pályázatok benyújtására a megjelölt napon 24.00 óráig van lehetőség.

Info:

https://www.palyazat.gov.hu/a-teleplskpet-meghatroz-pletek-kls-rekonstrukcija-tbbfunkcis-kzssgi-tr-ltrehozsa-fejlesztse-energetikai-korszersts-cm-felhvs-felfggesztse

Üdvözlettel: a GZMLE munkaszervezete

 

Nem a gyorsaság, hanem a benyújtott pályázatok minősége a mérvadó!!!

Nyomtatás

Nem a gyorsaság, hanem a benyújtott pályázatok minősége a mérvadó!!!

A Miniszterelnökség felhívja az ügyfelek figyelmét, hogy az előző időszakkal ellentétben a 2014-2020 közötti uniós programozási ciklusban a Vidékfejlesztési Program keretében benyújtott pályázatok bírálata minden esetben a pályázat tartalma alapján történik, a benyújtás dátuma nem befolyásolja a döntés kimenetelét.

A pályázatok benyújtására előreláthatólag minden felhívás esetében 2 évig folyamatosan van lehetőség. A benyújtott pályázatok a felhívásokban meghatározott intervallumokban, szakaszos módon kerülnek elbírálásra. Ennek értelmében a bírálati szakasz utolsó napjáig benyújtott összes kérelem együttesen kerül elbírálásra.

A 2007-2013 közötti időszakhoz képest lényeges változás, hogy a pályázatok rangsorba állítása csak a szakaszhoz tartozó összes pályázat elbírálása után történhet meg. A gyors és hatékony döntéshozatal érdekében fontos, hogy a pályázatok megfelelő minőségben és a szükséges mellékletekkel együtt kerüljenek benyújtásra. A hiánypótlás és adategyeztetés folyamata ugyanis késlelteti a végleges rangsor kialakítását.

Amennyiben egy felhívás esetében jelentős mértékű túligénylés mutatkozik, akkor az Irányító Hatóság a pályázat benyújtásának felfüggesztése előtt 3 nappal közleményben tájékoztatja az ügyfeleket a felfüggesztés tényéről, ezzel biztosítva számukra, hogy a be nem küldött pályázatukat a felfüggesztés előtt benyújthassák.

A kormány célja, hogy a pályázók minél egyszerűbben, gyorsabban és hatékonyabban jussanak hozzá az uniós forrásokhoz. Ennek érdekében átlátható és átjárható pályázati rendszer került kiépítésre, amelynek fontos eleme a többi operatív programhoz igazodó egységes eljárásrend és az egyszerűsített elbírálás.

Forrás: www.kormany.hu

 

KÖZGYŰLÉS!!! (2016.03.24. 17 óra - Nagypáli)

Nyomtatás

Tisztelt Tagjaink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2016. március 24-én 17 órakor Közgyűlést tart a Göcsej-Zala mente Leader Egyesület Nagypáliban, a Megújuló Energiaforrások Innovációs Ökocentrumában (8912 Nagypáli, 030/2 hrsz.).

Napirendi pontok:
I.   Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) Draft Verziójának elfogadása
II.  Tagdíj(ak) meghatározása
III. Egyebek

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagság 50%-a + 1 fő jelen van. Határozatképtelenség esetén a Közgyűlés 17.30 órakor ugyanazon helyszínen újra összeül és a jelen lévő  tagok létszámától függetlenül is határozatképes lesz.

A téma fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítunk!

Üdvözlettel: a GZMLE munkaszervezete

 

Elnökségi ülés

Nyomtatás

Tisztelt Elnökségi Tagok!

A Göcsej-Zala mente Leader Egyesület 2016. március 17-én 14 órai kezdettel tartja soron következő Elnökségi ülését.

Helyszín: Bagod, Polgármesteri Hivatal (Kossuth Lajos utca 13.)

Napirendi pontok:

- GZMLE pénzügyi helyzetének megbeszélése
- HFS jóváhagyása
- Egyéb

Megjelenükre feltétlenül számítunk!

Üdvözletttel: a GZMLE munkaszervezete

 

Pályázati nyílt nap Zalaegerszegen (2016.03.18.)

Nyomtatás

Kedves Érdeklődők!

2016. március 18-án pályázati nyílt nap kerül megrendezésre Zalaegerszegen.

Részletek és jelentkezés: http://www.palyazatinyiltnapok.hu/2016_zalaegerszeg

Üdvözlettel: a GZMLE munkaszervezete

 

Megjelent a VP-6-7.4.1.1-16 felhívás (településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér)

Nyomtatás

Tisztelt Érdeklődők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2016. február 9-én megjelent a településképet meghatározó épületek külső rekonstrukcióját, többfunkciós közösségi tér létrehozását, fejlesztését, energetikai korszerűsítését támogató felhívás.

Részletek: https://www.palyazat.gov.hu/node/57621

Üdvözlettel: a GZMLE munkaszervezete

 

E-MONITORING, ADATELLENŐRZÉS

Nyomtatás

Tisztelt Érintettek!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy elindult az e-monitoring adatszolgáltatás.

Az EMVA és az EHA (HOP) keretében támogatásban részesült ügyfelek monitoring adatszolgáltatási időszaka 2016. január 26-án elindult. Az adatszolgáltatás teljesítésének részletes feltételeiről az MVH az 1/2016. (I. 22.) számú MVH Közlemény formájában részletes tájékoztatást nyújt, mely az alábbi linken érhető el:
https://www.mvh.gov.hu/monitoring-hirek/-/content/zBWoRw1124Cf/1-2016-i-22-szamu-mvh-kozlemeny

Az adatszolgáltatást 2016. március 04-ig kell teljesíteni, amelyre kizárólag elektronikusan van lehetőség.

A monitoring benyújtásának előfeltétele a kötelező évenkénti egyszeri adatellenőrzés elvégzése az MVH által működtetett Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben, melyről részletes tájékoztató itt olvasható: https://www.mvh.gov.hu/-/tajekoztato-az-evenkent-kotelezoen-elvegzendo-adategyezteteshez

A korábbi évekhez hasonlóan az adatszolgáltatást ügyfélkapus bejelentkezéssel lehet elvégezni.

Üdvözlettel: a GZMLE munkaszervezete

 

HFS tervezés dokumentumok

Nyomtatás

Kedves Látogatóink!

A mai napon frissítésre került a HFS TERVEZÉS 2014-2020 elnevezésű mappa, melyben megtalálhatóak a következő dokumentumok:

- Projekt-ötlet formanyomtatvány

- NAK VP Kézikönyv

A mappa elérhető: http://gocsej-hegyhat.hu/2016-01-18-14-33-58.html

Üdvözlettel: a GZMLE munkaszervezete

 


3. oldal / 40