Göcsej-Hegyhát LEADER egyesület

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa.
Honlap
Hírek

LEADER rendelet újabb módosítása

Nyomtatás

Tisztelt Pályázóink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy megjelent a 90/2011. (X.03.) VM rendelet (Magyar Közlöny, 113. szám), amely a 76/2011. (VII.29.) VM rendeletet (LEADER rendelet) is módosítja. A vonatkozó információt az alábbiakban olvashatják:

10. § (1) Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-tõl nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. § (1) bekezdés 7. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. helyi termék: a LEADER Helyi Akciócsoport illetékességi területén honos, vagy ott megtermelt, elõállított termék, vagy a LEADER Helyi Akciócsoport által – az adott célterületében – helyi termékként meghatározott hagyományos termék;”
(2) Az R3. 11. § (2) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés c) pontjától eltérõen az önálló tevékenységet végzõ magánszemély természetes személynek, valamint az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez 2011-tõl nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló VM rendeletben meghatározott falusi szálláshelyet üzemeltetõ természetes személynek nem kell vállalnia, hogy a támogatás megítélését követõen az elsõ kifizetési kérelem benyújtásának idõpontjáig egyéni vállalkozóként nyilvántartásba veteti magát.”

Üdvözlettel: a Göcsej-Hegyhát LEADER Egyesület munkaszervezete

 

Tájékoztatás e-LEADER csatolt dokumentumok letöltése problémához

Nyomtatás

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy amennyiben az e-Leader csatolt dokumentumok letöltésével kapcsolatban problémájuk van (nem tudják letölteni), akkor a feltöltött dokumentumok letöltéséhez engedélyezni kell a felugró ablakokat a MVH weboldaláról.

Egyik módja a fejlécben megjelenő sorra kattintva:

Vagy a menüben a Tartalom fülön a Felugró ablakok tiltása mellett a Kivételek gombra kattintva:

Üdvözlettel: a Göcsej-Hegyhát LEADER Egyesület munkaszervezete

 

Októberi események

Nyomtatás

2011 októberében a következő események várnak mindenkit HACS-unk területén:

    - Szüreti vigasságok a zalai borok mentén (Zalaegerszeg, 2011. október 2.)
    - Baba és nemez kiállítás (Zalaegerszeg, 2011. szeptember 30. - október 20.)
    - VI. Göcseji Szüreti Fesztivál, Kiállítás és Vásár (Becsvölgye, 2011. október 8.)

Részletek honlapunkon olvashatók az Eseménynaptár menüpont alatt.

 

LEADER módosítása

Nyomtatás

Tisztelt Pályázók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy megjelent a 156/2011. (IX. 28.) MVH Közlemény, mely néhány módosítást tartalmaz a LEADER-rel kapcsolatban. A közlemény elolvasható az MVH honlapján (www.mvh.gov.hu), illetve honlapunkon a Dokumentumtár - LEADER 2011 - 156-2011. MVH Közlemény elérési útvonalon.

Üdvüzlettel: a Göcsej-Hegyhát LEADER Egyesület munkaszervezete

 

Megjelent a 149/2011. MVH Közlemény (LEADER)!!!!!

Nyomtatás

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy megjelent az MVH honlapján a Leaderhez kapcsolódó 149/2011. (IX. 20.) számú MVH Közlemény, amely mellékletei tartalmazzák az üzleti, a fenntarthatósági és működtetési tervet, a közzétételi kérelmet, és az elektronikus felülethez szükséges kitöltési, feltöltési útmutatókat.

Ezen mellékletek elérhetők az alábbi címen:
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1492011;

illletve honlapunkon keresztül is:
www.gocsej-hegyhat.hu [Dokumentumtár - LEADER 2011 - 149-2011. MVH Közlemény].

Üdvözlettel: a Göcsej-Hegyhát LEADER Egyesület munkaszervezete

 

ÚMVP III. tengely - GHLE kimerült források!!!

Nyomtatás

Tisztelt Ügyfeleink!

Ezúton értesítjük az illetékességi területünkön működő szervezeteket, hogy a Falufejlesztés-megújítás és Vidéki örökség III. tengelyes jogcímeken a Göcsej-Hegyhát Leader Egyesület fejlesztési forrásai kimerültek.

Üdvözlettel: a Göcsej-Hegyhát LEADER Egyesület munkaszervezete

 

Tájékoztatás Hagyományok Háza által meghirdetett vetélkedővel kapcsolatban

Nyomtatás

Tisztelt Érdeklődők!

Két korcsoportban, Forgószél illetve Garabonciás címmel hon- és népismereti versenyt hirdet a Hagyományok Háza. A Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatásának köszönhetően a versenyen való részvétel térítésmentes.

Hon- és népismereti versenyt hirdet a Hagyományok Háza a 2011/2012-es tanévben. Olyan diákok jelentkezését várják, akik izgalmas, szórakoztató feladatok megoldásán keresztül szívesen elmélyítenék hon- és népismereti tudásukat, illetve szívesen megismerkednének a magyar népi kultúra gazdag, sokszínű világával. A vetélkedő egyes témaköreit a versenyzők önálló gyűjtő-kutatómunka révén dolgozzák fel, két korosztályi csoportban (5-6. osztályosok és 7-12. osztályosok).

A Forgószél elnevezésű vetélkedőt 5. és 6. osztályos tanulók részére hirdetik meg. Idei témaköre a „Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack” – Gyümölcsök a magyar paraszti kultúrában címet viseli. A verseny három részből áll. Az első és a második rész levelező, míg a harmadik részen – amely egyben a döntő is – már személyesen is megjelennek a versenyzők. A feladatlapokat  interneten, e-mailben küldi el a Hagyományok Háza a résztvevők számára, de a honlapról is letölthetők lesznek. A kijavított feladatlapot postán illetve e-mailben juttatják vissza az iskolákba, vagy az egyéni versenyzőknek. Ebben szerepelnek majd az újabb feladatok és az elért pontszámok is, amelyek a honlapon szintén megtekinthetők lesznek. A döntőbe a harminc legjobb eredményt elért versenyző juthat be, akik közül tizenöten nyári jutalomtáborozáson vehetnek részt.

A Garabonciás címmel meghirdetett versenyre 7-12. osztályos diákok jelentkezhetnek . Az esztendő során három olyan feladatlapot kapnak a jelentkezők, amely egyéni gyűjtő-kutatómunkát igényel. A feladatlapokat pontozással értékelik, két korcsoportban (7-9. osztályosok és 10-12. osztályosok). A legjobbak a vetélkedő végén könyvjutalomban részesülnek, és részt vehetnek egy nyári jutalomtáborozáson is, kutatásaikról pedig rövid előadásban számolhatnak be a Forgószél döntőjének ideje alatt.

Jelentkezési határidő: 2011. október 5. A jelentkezési lap letölthető a Hagyományok Háza honlapjáról.

 

Technikai közreműködés infok - FONTOS!!!

Nyomtatás

Kedves Pályázók, Kedves Egyesületi Tagok!

A 76/2011. (VII.29) VM rendelet 1.§ 27. értelmében a Leader HACS munkaszervezeti tagjai a Leader pályázatok ügyfélkapun történő rögzítésénél Technikai közreműködőként vehetnek részt, amennyiben az ügyfél egy meghatározott határidőn belül erre felkéri a munkaszervezeti tagot. A technikai közreműködő szerep nem kötelezően ellátandó feladat a HACS részéről, a Leader HACS elutasíthatja az ügyfelet, ha láthatóan nem tudja felelősségteljesen ezt a feladatot elvégezni.

A Göcsej-Hegyhát Leader Egyesület munkaszervezete kapacitás hiányában nem fog tudni Technikai Közreműködőként részt venni a pályázatok feltöltésében, az ügyfeleink ilyen célú kéréseit nem tudjuk teljesíteni.

A Göcsej-Hegyhát Leader Egyesület munkaszervezete minden ügyfélkapus feltöltéssel kapcsolatos kérdésre szívesen ad választ, az érdeklődők személyes konzultáción is részt vehetnek a pályázatok feltöltésével kapcsolatos kérdéseikkel a Leader HACS Nagypáli irodájában.

Megértésüket köszönjük!

A pályázatok ügyfélkapus feltöltésével, az ehhez szükséges jelszók, MVH regisztrációs számok igénylésével kapcsolatos tájékoztatót az alábbiakban olvashatják!

LEADER PÁLYÁZAT 2011 - E-BENYÚJTÁS, TECHNIKAI KÖZREMŰKÖDÉS, MEGHATALMAZÁS

A LEADER 2011-es pályázati körében pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani, ügyfélkapun keresztül. Az elektronikus benyújtásból fakadóan pályázatot csak azok az ügyfelek tudnak benyújtani, akiket az MVH-nál vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben már nyilvántartásba vettek (MVH regisztrációs számmal rendelkeznek).
A benyújtás módja szerint az alábbi esetek lehetségesek:
1.       Saját ügyfélkapuval rendelkező természetes személy ügyfelek, akik maguk nyújtják be elektronikusan a pályázataikat.
2.       Saját ügyfélkapuval nem rendelkező természetes személyek és a cég, szervezet besorolású ügyfelek, akik más természetes személy útján nyújtják be a pályázatukat . Ebben az esetben meghatalmazást vagy technikai közreműködést kell készíteni az elektronikus kérelem kitöltési felületen.
Csak az MVH regisztrációs számmal rendelkező ügyfél tud pályázatot benyújtni. Aki nem rendelkezik regisztrációs számmal, az az ügyfélkapun be tud ugyan lépni, de a kérelem beadáshoz nem tud hozzáférni, ezért az ügyfeleknek G0001-11-1 regisztrációs adatlapon előbb regisztráltatni kell magukat.

I. Technikai közreműködés
A Leader 2011-es pályázati körére vonatkozó 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet lehetővé teszi, hogy csak és kizárólag a HACS munkatársai ún. technikai közreműködőként segítsék az ügyfelek elektronikus pályázatainak benyújtását. Technikai közreműködő: a LEADER HACS-csal munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló, az ügyfelek részére a pályázat benyújtásában kizárólag technikai segítséget nyújtó személy. A technikai közreműködést az különbözteti meg a meghatalmazástól, hogy a technikai közreműködő kvázi nem vállal felelősséget az általa felvitt adatok helyességéért, kizárólag az ügyfél által adott „utasítások” szerint rögzíti és benyújtja az elektronikus pályázatot. A technikai közreműködő személyének kiválasztásakor az alábbiakra kell tekintettel lenni:
1. A technikai közreműködő besorolású természetes személynek MVH ügyfél-regisztrációs számmal kell rendelkeznie (lehet támogatást nem igénylőként is), ha még nincs, akkor a G001 számú nyomtatványon kell kérelmezni a MVH illetékes megyei kirendeltségén, valamint
2. Ügyfélkapus bejelentkezéssel is rendelkeznie kell, ha még nincs, akkor a helyi okmányirodában lehet igényelni.
3. A technikai közreműködő a későbbiekben nem vehet részt az általa beadott pályázat A1-A2 ügyintézésében (adminisztratív teendőket azonban elláthat)
4. A technikai közreműködő, e minőségében történt regisztrálásának ideje alatt nem lehet más ügyben sem meghatalmazott. Tehát ezen időszak alatt csak a Leader pályázatok technikai közreműködőjeként járhat el a MVH felé, elektronikus ügyintézés során.
5. A technikai közreműködő személyeket a MVH-nál előzetesen nyilvántartásba kell venni (egyszeri bejelentés).
A technikai közreműködő személy MVH-nál történő nyilvántartásba vételt követően, az egyes ügyfelekre vonatkozó technikai közreműködést a pályázat kitöltésének megkezdésekor kell az elektronikus felületen kitölteni, elküldeni elektronikusan az Ügyfélkapun keresztül, később pedig papír alapon az aláírt példányokat az MVH lakóhely/székhely szerint illetékes megyei kirendeltségére beküldeni! Amennyiben technikai közreműködő útján történik a beadás, a technikai közreműködésből:
– 1 példány az ügyfélnél marad,
 1 példány a technikai közreműködő szervezetnél marad, illetve
 1 példányt a technikai közreműködő szervezeten keresztül továbbítani kell az MVH lakóhely/székhely szerinti kirendeltségére.
A papír alapú dokumentumot az ügyfél és a technikai közreműködő írja alá. Az MVH kirendeltségére a benyújtást követően kell beküldeni a technikai közreműködő szervezeten keresztül. A technikai közreműködés megszűnik
– a 2011-es LEADER pályázat benyújtási időszak lezárultával,
 a technikai közreműködő foglalkoztatási jogviszonyának megszűnésével, illetve
 a résztvevők által visszavonható
A Leader rendelet 20 § (2) bekezdése szabályozza technikai közremükődést:
(2) Amennyiben az ügyfél a pályázat benyújtásához a területileg illetékes LEADER HACS munkaszervezetét kívánja igénybe venni technikai közreműködőként, köteles
a) az ilyen irányú igényt a pályázat benyújtására rendelkezésre álló időszak kezdő dátumát megelőzően legalább 20 nappal a technikai közreműködést végző LEADER HACS munkaszervezet felé írásban jelezni a pályázat benyújtásához időpont-egyeztetés céljából,
b) a technikai közreműködést végző LEADER HACS munkaszervezettel, annak írásos visszaigazolása alapján, egyeztetett időpontban a pályázat benyújtása céljából a technikai közreműködést végző LEADER HACS munkaszervezetnél megjelenni, valamint
c) a technikai közreműködést végző LEADER HACS munkaszervezetet az egyeztetett időpontban beálló változásról a pályázat benyújtására egyeztetett időpontot megelőzően legkésőbb 5 nappal értesíteni, mely kötelezettsége elmulasztása esetén elveszti a jogot a LEADER HACS munkaszervezet a pályázat benyújtásához technikai közreműködőként való igénybevételére.
(3) A technikai közreműködő igénybevételét az erre rendszeresített nyomtatványon az MVH-nak be kell jelenteni. A bejelentésről szóló nyomtatványt a pályázat benyújtásával egyidejűleg kell - elektronikusan, valamint postai úton, vagy személyesen - az MVH-nak benyújtani, továbbá papíralapon, az ügyfél és a technikai közreműködő által aláírt formában is meg kell őrizni. Bejelentés hiányában a technikai közreműködő eljárása érvénytelen.
(4) A technikai közreműködő útján történő pályázatbenyújtás tényét dokumentálni kell. A dokumentálás módja, a benyújtott és az elektronikus felületen KR dokumentumként elérhető pályázat két példányban történő kinyomtatása és a kinyomtatott dokumentumok pályázat adatokat lezáró utolsó oldalának az ügyfél és a technikai közreműködő általi aláírása, valamint a többi oldal mindkét fél általi szignálása. Az ügyfél egy általa aláírt nyilatkozatban is elismerheti, hogy a feltöltött KR dokumentum adattartalmát ismeri és azzal egyetért. A kinyomtatott pályázati dokumentum vagy nyilatkozat egy példányát a technikai közreműködést ellátó szervezet, másik példányát az ügyfél köteles megőrizni és azt az MVH felhívására a technikai közreműködést ellátó szervezet vagy az ügyfél köteles bemutatni.
(5) A technikai közreműködés megszüntetését az erre rendszeresített nyomtatványon az ügyfél és a technikai közreműködést ellátó szervezet köteles bejelenteni az MVH-nak. A megszüntetés bejelentéséről szóló nyomtatványt a technikai közreműködést ellátó szervezetnek elektronikus úton kell elküldenie az MVH részére, az ügyfélnek - aláírásával ellátva - postai úton vagy személyesen kell benyújtania a lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségre. Bejelentés hiányában a technikai közreműködés megszüntetése érvénytelen.
(6) A technikai közreműködő nem vehet részt az általa közreműködőként benyújtott pályázat további bírálatában.
(7) Amennyiben az ügyfél az MVH döntése ellen fellebbezést nyújt be, a fellebbezéshez kötelező mellékletként csatolni kell a megőrzésre köteles dokumentumot.

II. Meghatalmazás
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben (Ket.) foglaltak értelmében az ügyfél helyett meghatalmazottja is eljárhat. Meghatalmazott bármely természetes személy lehet, aki
1. MVH ügyfél-regisztrációs számmal rendelkezik, (ha még nincs, akkor a G001 számú nyomtatványon kell kérelmezni a MVH illetékes megyei kirendeltségén) valamint
2. Ügyfélkapus bejelentkezéssel rendelkezik, (ha még nincs, akkor a helyi okmányirodában lehet igényelni).
3. A meghatalmazott a későbbiekben nem vehet részt az általa beadott pályázat A1-A2 ügyintézésében (adminisztratív teendőket elláthat)
A meghatalmazást a pályázat kitöltést megelőzően kell az elektronikus felületen kitölteni, elküldeni elektronikusan az Ügyfélkapun keresztül. Valamint, legkésőbb a meghatalmazásban szereplő eljárási cselekmény elvégzését megelőzően húsz nappal kell eljuttatni az ügyfél lakóhelye/székhelye szerint illetékes megyei MVH kirendeltségére! Az MVH-ba elektronikusan beküldött „Meghatalmazás” alapján az MVH nyilvántartásba veszi a meghatalmazott adatait, a meghatalmazás idejét, a meghatalmazás jogcímét.  Fontos, hogy a meghatalmazás az MVH-ba papír alapon beérkezzen, mivel a Hivatal ezzel ellenőrzi az aláírások hitelességét. A kérelem kitöltése csak akkor kezdhető meg, ha a meghatalmazás a MVH kirendeltségére beérkezik és elfogadásra kerül! Meghatalmazás adható:
1. Egyes intézkedések/támogatási jogcímek intézésére (teljes hatósági eljárásra, vagy eljárási cselekményekre);
2. Ügyfél-nyilvántartási ügyek intézésére.
Adott jogcím illetve eljárási cselekmény esetén több meghatalmazottat is meg lehet adni. Az adott meghatalmazás visszavonható/felmondható.  Amennyiben meghatalmazott útján történik a beadás, a meghatalmazásból:
– 1 példány az meghatalmazónál marad,
– 1 példány a meghatalmazotté, illetve
 1 példányt a meghatalmazotton keresztül továbbítani kell az MVH lakóhely/székhely szerinti kirendeltségére. A dokumentum feldolgozása után lehet a kérelembe belépni.

III. Jelszó
A kérelem elektronikus úton történő benyújtása szempontjából a jelszó az ügyfél aláírását helyettesíti!
– Amennyiben az ügyfél megadja jelszavát meghatalmazottja vagy technikai közreműködője számára, hozzájárulását adja a nem nyilvános támogatási adatainak megismeréséhez/felhasználásához.
Azon ügyfelek, akik új igénylők vagy elfelejtették jelszavukat, új jelszót az MVH megyei kirendeltségein kérhetnek postai úton vagy személyesen a G946 Kérelem/adatszolgáltatás elektronikus úton történő intézéséhez szükséges jelszó iránti kérelem adatlapon
A jelszót az első belépés előtt célszerű megváltoztatnia az ügyfélnek a weboldal erre kialakított felületén (ÜK nélkül).
– Amennyiben az ügyfél saját ügyfélkapu regisztrációval rendelkezik: jelszó használatra nincs szükség!
– A meghatalmazások érvényességének kezdeti időpontja a kitöltés dátuma.
– A meghatalmazás érvényességének vége megadható már a meghatalmazás kitöltésekor, vagy később visszavonhatja/felmondhatja azt.

További információk és nyomtatványok a MVH weboldalán az Ügyfélnyilvántartás menüpont alatt érhetőek el:
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/ugyfelnyilvantartas

 

LEADER: technikai közreműködés; rendelet-módosítás - FONTOS!!!

Nyomtatás

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy két újabb fontos dokumentum vált elérhetővé honlapunkon a LEADER benyújtásával kapcsolatban. A két fájl ["88-2011. (IX. 2.) VM rendelet (LEADER rendelet módosításáról)"; illetve "LEADER pályázat 2011 - e-benyújtás, technikai közreműködés, meghatalmazás"] elérhető a Dlomentumtár mappa "LEADER 2011" almappájában.

Ugyanitt ("LEADER 2011" almappa) megtalálhatók a 2011. szeptember másodikai HBB ülés jelenléti íve, jegyzőkönyve, projekt összefoglaló táblázata ("HBB ülések anyagai" almappában), valamint a pártatlansági és titoktartási nyilatkozatok ("Pártatlansági és titoktartási nyilatkozatok" almappában).

Kérdéseikkel, illetve további információkért forduljanak hozzánk bizalommal alábbi elérhetőségeinken:

8912 Nagypáli 030/2 hrsz. Megújuló Energiaforrások Innovációs és Ökocentruma
Telefon/fax: 92-815-120
Mobil: 06-20-499-2940, 06-20-499-1388, 06-20-499-1440

Üdvözlettel: a Göcsej-Hegyhát LEADER Egyesület munkaszervezete

 


32. oldal / 40