LEADER rendelet újabb módosítása

2011. október 04. kedd, 11:19
Nyomtatás

Tisztelt Pályázóink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy megjelent a 90/2011. (X.03.) VM rendelet (Magyar Közlöny, 113. szám), amely a 76/2011. (VII.29.) VM rendeletet (LEADER rendelet) is módosítja. A vonatkozó információt az alábbiakban olvashatják:

10. § (1) Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-tõl nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. § (1) bekezdés 7. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. helyi termék: a LEADER Helyi Akciócsoport illetékességi területén honos, vagy ott megtermelt, elõállított termék, vagy a LEADER Helyi Akciócsoport által – az adott célterületében – helyi termékként meghatározott hagyományos termék;”
(2) Az R3. 11. § (2) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés c) pontjától eltérõen az önálló tevékenységet végzõ magánszemély természetes személynek, valamint az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez 2011-tõl nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló VM rendeletben meghatározott falusi szálláshelyet üzemeltetõ természetes személynek nem kell vállalnia, hogy a támogatás megítélését követõen az elsõ kifizetési kérelem benyújtásának idõpontjáig egyéni vállalkozóként nyilvántartásba veteti magát.”

Üdvözlettel: a Göcsej-Hegyhát LEADER Egyesület munkaszervezete