E-MONITORING, ADATELLENŐRZÉS

2016. február 02. kedd, 13:22
Nyomtatás

Tisztelt Érintettek!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy elindult az e-monitoring adatszolgáltatás.

Az EMVA és az EHA (HOP) keretében támogatásban részesült ügyfelek monitoring adatszolgáltatási időszaka 2016. január 26-án elindult. Az adatszolgáltatás teljesítésének részletes feltételeiről az MVH az 1/2016. (I. 22.) számú MVH Közlemény formájában részletes tájékoztatást nyújt, mely az alábbi linken érhető el:
https://www.mvh.gov.hu/monitoring-hirek/-/content/zBWoRw1124Cf/1-2016-i-22-szamu-mvh-kozlemeny

Az adatszolgáltatást 2016. március 04-ig kell teljesíteni, amelyre kizárólag elektronikusan van lehetőség.

A monitoring benyújtásának előfeltétele a kötelező évenkénti egyszeri adatellenőrzés elvégzése az MVH által működtetett Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben, melyről részletes tájékoztató itt olvasható: https://www.mvh.gov.hu/-/tajekoztato-az-evenkent-kotelezoen-elvegzendo-adategyezteteshez

A korábbi évekhez hasonlóan az adatszolgáltatást ügyfélkapus bejelentkezéssel lehet elvégezni.

Üdvözlettel: a GZMLE munkaszervezete